Tjänster

Våra tjänster

Vi kan rekrytering och dess alla olika stadier. Genom våra rekryteringsprofiler får ni en effektiv och exakt matchning. 

Ett team behöver stöd och plats för utveckling. Vi hjälper dig med alla verktyg som behövs för att få ett så pass starkt och produktivt team.

För en konstant utveckling och resa framåt krävs det kontinuerlig utbildning. Detta kan vi hjälpa er med.

Våra profiler

Här hittar ni de profiler som vi arbetar med.

Rekryteringsprofil

Är ett rekryteringsverktyg som hjälper företag att på ett enkelt och effektivt sätt rekrytera rätt

Teamprofil

Teamprofilen används för att skapa högpresterande team.

Sökningshybrid

Detta är ett av våra allra populäraste verktyg som vi konstant utvecklat genom åren.

Personprofil

Med personprofilen mäter vi en persons beteenden och styrkor.

360-profil

Ett effektivt verktyg för att förbättra kommunikation, feedback och samarbete.

Matchningsprofil

En exakt matchning av det somni efterfrågar och söker efter görs.

våra paketlösningar

Lilla paketet

Ett enkelt och effektiv paket. Läs mer.

mellan paketet

Vårt populäraste paket. Läs mer.

Stora paketet

Ett heltäckande paket. Läs mer.

CVGeneratorn

CVGeneratorn hjälper dig att lyfta fram dig själv och dina drivkrafter. Med CVGeneratorn får du hjälp med att sätta ord på just dina styrkor och svar på vad du är bra på och vad du motiveras och drivs av.