Teamprofil

Teamprofilen används för att skapa högpresterande team. Vår Teamprofil ger dig en tydlig bild av de personer som ingår i en arbetsgrupp. Teamprofilen ger en grund att utgå ifrån om du vill arbeta med med att bygga starka team och teamutveckling. Detta DISC-verktyg ger en tydlig bild av teamets styrkor, men visar också den kravprofil som har tagits fram gemensamt. Kravprofilen matchas mot de olika individernas personliga profiler.

Teamprofilen belyser vilka egenskaper teamet tycker är viktiga. Med verktyget får teamledaren stöd i sitt ledarskap, kommunikation och feedback, men också vägledning om hur man sätter upp mål.