utbildning

Ledarskap

Engagemang är en väldigt stark framgångsfaktor och inget påverkar medarbetares engagemang mer än ledarskapet. Ett bra ledarskap skapar medarbetarengagemang och det leder i sin tur till starkare tillväxt och förbättrade resultat. Vi anpassar våra utbildningar till era mål och er som individer. Ofta skiljer sig ledarnas erfarenhet av ledarskap åt inom en organisation där vissa kanske behöver grundläggande ledarskapsträning medan andra kommit längre i sin ledarkarriär. Vi vet av erfarenhet att utgångspunkten att först lära sig att leda sig själv för att sen lära sig att leda andra, ofta är ett bra utgångsläge att börja i. Nästa steg – att lära sig leda en verksamhet faller då naturligt in i utvecklingsstegen för de som genomgår våra ledarskapsprogram.

Utbildning

Försäljning

Som säljare blir man aldrig fullärd. Oavsett hur lång erfarenhet man har av säljyrket finns det hela tiden saker att utveckla och säljrollen idag skiljer sig ganska mycket mot säljrollen igår. Det ställs högre krav på säljare idag att vara nyfikna, pålästa och anpassningsbara för att lyckas i säljrollen. Våra utbildningar spänner över ett brett fält där vi har utbildningar för allt från nya säljare inom transaktionsförsäljning till erfarna säljare som arbetar med komplexa affärer. Vi anpassar våra utbildningsprogram till er verksamhet och miljö för att säljarna ska känna igen sig och därmed ta till sig träningen ännu bättre. Vårt primära syfte med att utbilda era säljare är att ni ska nå resultat snabbt. 

Utbildning

Service

Service är något som behöver genomsyra hela företaget, det är något som skall kännas i kulturen. I dagens globala konkurrens är det svårt att särskilja sig genom sitt erbjudande och då är service en helt avgörande faktor för vilken leverantör vi väljer. Det handlar om attityd till andra människor i form av hjälpsamhet, ett öppet bemötande och lösningsfokus. För att uppnå förbättrad service i sin organisation behöver man börja med att skapa lojalitet hos sin personal och på så sätt skapa interna ambassadörer som brinner för sitt företag. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utveckla sitt serviceerbjudande.

utbildning inom

personal och HR

Med målet om bättre resultat genom personal som trivs och presterar erbjuder vi utbildningar inom Pulsanalys, värdegrund och rekrytering.
Du  med personalansvar ska få de verktyg och den kunskap som behövs för att lyckas. Vårt utbud av utbildningar inom personal och HR erbjuder en bredd av kurser som är relevanta för dig med personalansvar.

Arbetsrätt, rekrytering, effektiv utan stress och mental träning är några exempel. Välkommen att nå utveckling och kompetensökning genom en unik utbildningsmodell. Välkommen till Diligento Utbildning

Vill Du Veta Mer?

Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer.