360-profil

Med 360-profilen mäter vi hur andra uppfattar en persons beteende. Det är en DISC-analys där individer uppskattar varandra och ger feedback. 360-profilen används som grund för samarbete mellan chef och medarbetare, mellan medarbetare och medarbetare etc. Analysen är ett mycket effektivt verktyg för att förbättra kommunikation, feedback och samarbete mellan individer på en arbetsplats. Med 360-profilen får du en heltäckande bild av hur en person fungerar i olika situationer och sammanhang.