Personprofil

Med personprofilen mäter vi en persons beteende. Styrkan med denna DISC-analys ligger i hur noggrant den synliggör hur en person prioriterar i olika situationer. Genom denna process kommer det fram i vilka roller personen är som mest bekväm och därmed kommer att passa och trivas bäst.
Personprofilen kan användas för personlig utveckling, utvecklingssamtal eller inom coachning.